ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με τον ιστότοπο ALPHA BETA DANEIO
ALPHA BETA DANEIO είναι σήμα κατατεθέν του ομίλου ALPHA BETA DANEIO και των θυγατρικών του.

Siren : 500 542 634 - Κούνδουρου 9, Αγ. Νικόλαος 721 00, Ελλάδα
Αριθμός ΦΠΑ : FR14500542634
Αριθμός RCS : 500 542 634 R.C.S. Pau
Μετοχικό κεφάλαιο : 365 000,00 €

Ηγέτες : M Bernard DE CARLI, MME Marie-Lys DE CARLI

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης :

Η χρήση της ιστοσελίδας www.carli-investissement.com συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, γι' αυτό συνιστάται στους χρήστες του δικτυακού τόπου www.carli-investissement.com να τους συμβουλεύονται τακτικά.

Ο δικτυακός τόπος www.carli-investissement.com είναι κατ' αρχήν προσβάσιμος στους χρήστες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός από την περίπτωση διακοπής, προγραμματισμένης ή μη, για λόγους συντήρησης ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που η πρόσβαση στην υπηρεσία δεν είναι δυνατή, το www.carli-investissement.com δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της πρόσβασης στην υπηρεσία και θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων για τις ημερομηνίες και τις ώρες της επέμβασης. Δεδομένου ότι το www.carli-investissement.com υπόκειται μόνο σε υποχρέωση μέσων, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Η ιστοσελίδα www.carli-investissement.com ενημερώνεται τακτικά από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Ομοίως, οι νομικές ανακοινώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεσμεύουν τον χρήστη χωρίς επιφύλαξη. Ο χρήστης θεωρείται ότι τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ανατρέχει τακτικά σε αυτές για να λάβει γνώση των τυχόν αλλαγών. Ο ιστότοπος www.carli-investissement.com διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις του παρόντος ΓΟΣ και της νομικής ειδοποίησης.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.carli-investissement.com, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αποδέχεται τυχόν αλλαγές στους γενικούς όρους που ενδέχεται να προκύψουν.

Δικαιώματα και αναπαραγωγή :

Ο γραφικός σχεδιασμός του ιστότοπου (εικονογραφήσεις, τυπογραφία, τοποθεσίες, διαστάσεις στοιχείων κ.λπ.) υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα κείμενα αποτελούν ιδιοκτησία των συγγραφέων τους. Οι εικόνες και οι εικονογραφήσεις που χρησιμοποιούνται έχουν παραχθεί από το www.carli-investissement.com ή έχουν αγοραστεί από τράπεζες εικόνων χωρίς δικαιώματα.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναπαράσταση, μεταφορά, διανομή ή καταγραφή όλων ή μέρους αυτών των στοιχείων, με οποιαδήποτε μορφή και ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιούνται, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια στο email: infos@alpha-beta-daneio.com. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση και θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Προσωπικά δεδομένα :

Χρήστης: Χρήστης του Διαδικτύου που συνδέεται και χρησιμοποιεί τον προαναφερθέντα ιστότοπο: www.carli-investissement.com

Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από τον νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Στον ιστότοπο www.carli-investissement.com, ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη μόνο για τους σκοπούς ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο www.carli-investissement.com. Ο χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες με πλήρη επίγνωση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγει. Στη συνέχεια, ο χρήστης του δικτυακού τόπου www.carli-investissement.com ενημερώνεται για το αν υποχρεούται ή όχι να παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες, κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, στείλτε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.carli-investissement.com: infos@alpha-beta-daneio.com ή αποστέλλοντας γραπτό και υπογεγραμμένο αίτημα, συνοδευόμενο από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας με την υπογραφή του κατόχου του εγγράφου, προσδιορίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η απάντηση.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για την προστασία δεδομένων.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies

Πρόκειται για αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν τη λειτουργία των ιστότοπων ή για να τους κάνουν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και για να παρέχουν πληροφορίες στον ιδιοκτήτη τους. Η χρήση των cookies είναι σήμερα απαραίτητη για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στον χρήστη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των cookies, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τα cookies.

Σύνδεσμοι :

Οι ιστότοποι που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ιστότοπο www.carli-investissement.com δεν τελούν υπό τον έλεγχό του. Κατά συνέπεια, το www.carli-investissement.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι σύνδεσμοι προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν συνεπάγονται καμία έγκριση του περιεχομένου τους.

Όριο ευθύνης :

Ο ιστότοπος www.carli-investissement.com χρησιμοποιεί τεχνολογία javascript. Ο δικτυακός τόπος www.carli-investissement.com δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες που εμφανίζονται στην υπηρεσία, ούτε για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ως αποτέλεσμα της χρήσης της.

Ο χρήστης παραμένει υπεύθυνος για τον εξοπλισμό του και τη χρήση του, και μόνο αυτός επιβαρύνεται με το άμεσο ή έμμεσο κόστος που προκύπτει από τη σύνδεσή του στο Διαδίκτυο. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου www.carli-investissement.com δεσμεύεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό χωρίς ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

Ο χρήστης απαλλάσσει το www.carli-investissement.com από την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστεί ή να προκαλέσει, άμεσα ή έμμεσα, ως αποτέλεσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών και απαλλάσσει ρητά τον ιστότοπο www.carli-investissement.com από κάθε ευθύνη έναντι τρίτων.

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου διατηρεί τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την αστική ή/και ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδίως σε περίπτωση μηνύματος ρατσιστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι οι προγραμματιστές του ιστότοπου www.carli-investissement.com παρακολουθούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση IP του χρήστη. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων από τις δικαστικές αρχές μπορεί να βρεθεί και να διωχθεί ποινικά.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία :

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου www.carli-investissement.com υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Ο χρήστης και το www.carli-investissement.com συμφωνούν να υπαχθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των γαλλικών δικαστηρίων σε περίπτωση διαφοράς.